• ул. Биљановска бр. 47 Куманово
  • +389 70 334 212

За нас


Опис на компанијата:

Оли-Оникс е претпријатие основано на 27.12.1991 во Куманово. Од тогаш па наваму прераснува во една професионална и специјализирана фирма за обработка на сите видови гранит и мермер. Со многугодишната тешка и вредна работа, со целосната посветеност на желбите и барањата на клиентите, со примена на најсовремената технологија како и со големото искуство стекнато во работата успеавме да ја добиеме водечката улога на нашиот пазар.
Слободно можеме да тврдиме дека во нашите погони се исполнуваат желбите и барањата на нашите klienti при изработка на сите видови надгробни споменици. Дека успеваме да ги задоволиме сите стандарди за квалитет на производите и дека асортиманот со кој што располагаме ке го задоволи и најпробирливиот купувач. На овој начин сакаме да се претставиме на сите кои што имаат потреба за нашите производи и услуги а бидејки нашата специјалност е изработка на надгробни споменици имаме отворено и филијалa во Скопје .

 

 

Oli-Oniks is a company founded on 27.12.1991 in Kumanovo. Since then grown into a professional company specializing in processing all types of granite and marble. With many years of hard and diligent work, with full commitment to the wishes and demands of our clients, using the latest technology and with extensive experience gained in the work we  manage to have the leading role in our market.
We can argue that in our factories we  satisfy  wishes and requirements of  all our customers in making all kinds of tombstones. That we  able to meet all standards for product quality and range with which we  can satisfy the most demanding customer. In this way we want to present  ourself  to all who have a need for our products and services and because our specialty is making tombstones we have open branch in Skopje located next to the city cemetery.

Оли-Оникс е претпријатие основано на 27.12.1991 vo Kumanovo. Од тогаш па наваму прераснува во една професионална и специјализирана фирма за обработка на сите видови гранит и мермер.

Следете не